Đóng

Software Design Assistant

software-da

Software Design Assistant được thiết kế dưới dạng sơ đồ dễ nhìn và dễ phát triển xây dựng phần mềm ứng dụng, có thể chọn bất kỳ máy tính với camera GigE Vision® hoặc USB3 Vision ™ để có được sức mạnh về xử lý cần thiết. Phần mềm đã được chứng minh trên hệ thống máy của  Matrox 4Sight GPM hoặc máy ảnh thông minh Matrox Iris GT.

Free Download

13/10/2016 software