Đóng

Hệ Thống Kiểm Tra

Camera USB 2.0

usb-2-0

Camera USB 2.0 cung cấp hình ảnh đáng tin cậy cho một loạt các ứng dụng công nghiệp và phi công nghiệp. Mỗi camera USB 2.0 có tính năng kết nối GPIO và trạng thái LED trên bo mạch. Bao gồm một chân máy gắn bộ lọc adapter, C-mount adapter, có thể tháo rời, khả năng tương thích đầy đủ với phần mềm thư viện API.

Free Download

13/10/2016 camera vision